Ας μάθουμε Python

3 Λόγοι για να μάθεις Python:

• Είναι μια σχετικά εύκολη γλώσσα προγραμματισμού και είναι πολύ φιλική για όσους τώρα αποφασίζουν να μάθουν προγραμματισμό.

• Υπάρχει τεράστια ζήτηση, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, για την συγκεκριμένη γλώσσα καθώς οι εργο

Τι μπορείς να κάνεις με την Python;

Για να το πούμε απλά, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα με Python. Αυτή η πανίσχυρη γλώσσα μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε